Bílinské hnědé uhlí

Bílinské hnědé uhlí z SD a.s. Doly Bílina

je nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí o výhřevnosti 11 - 18MJ/kg. Těžené uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti. Je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka, ořech 1 a ořech 2 s nízkým obsahem škodlivin.

Kostka zaručuje dlouhé hoření a je tedy vhodná zejména pro příložení na noc. Toto uhlí se doporučuje do kotlů se středním a vyšším výkonem kolem 12kW.

Ořech 1 se doporučuje do kotlů s nižším až středním výkonem. Toto uhlí je vhodné do zplynovacích kotlů.

Ořech 2 se doporučuje do kotlů s automatickým provozem, pro něž je základním a i jediným použitelným palivem.

www.sdas.cz

>>ceník<<

zrnitost 40 – 100 mm 20 – 40 mm 10 - 25 mm
výhřevnost (Qir) 17,6 MJ/kg 17,6 MJ/kg 17,6 MJ/kg
obsah popela (Ad) 9,80% 9,80% 9,80%
obsah vody (Wtr) 30,20% 30,20% 30,20%
obsah síry (Std) 0,77% 0,77% 0,77%