Pronájem kontejnerů

Kontejnery pronajímáme za účelem odvozu odpadu, stavební suti, zeminy apod.. Jedná se o kontejnery v rozpětí objemu 3 - 10m3. Dobu pronájmu kontejneru si určuje zákazník dle svých potřeb. Kontejnery přistavujeme na základě objednání zákazníkem na požadovanou adresu. Umístění kontejneru vždy konzultujeme se zodpovědnou osobou objednatele v okamžiku příjezdu, aby stál co nejblíže k místu odkud je odpad nakládán. V první řadě se snažíme kontejner přistavit na soukromé plochy objednatele, k nimž nemá přístup veřejnost. Pokud takové plochy k dispozici nejsou, umístíme kontejner na veřejně přístupné prostranství jako jsou chodníky nebo silnice. Vyhýbáme se trávníkům, aby nedošlo k jejich poškození. Snažíme se, aby po chodníku bylo možno projít a projet s kočárkem a na silnici zůstal průjezd minimálně 3m.

>>ceník<<